Phạm Thành Long – Người Thầy truyền cảm hứng

Phạm Thành Long là người Thầy đã truyền cảm hứng và giúp đỡ hàng ngàn doanh nghiệp thay đổi một cách  mạnh mẽ và thịnh vượng.

Phạm Thành Long chia sẻ với đội nhóm. Để thành công, trước tiên phải lãnh đạo được chính mình, thay đổi được chính mình và mình phải cố cuộc sống thịnh vường thì mới giúp người khác thay đổi và có cuộc sống thịnh vượng được.

Phạm Thành Long chia sẻ cho đội nhóm của BNI

Phạm Thành Long không nhứng giúp hàng ngàn doanh nghiệp thay đổi tư duy, mạnh mẽ từng ngày để đột phá, anh còn là người thầy tuyệt vời truyền cảm hứng cho hàng ngàn doanh nghiệp tại BNI HN6.

Những buổi chia sẻ của Phạm Thành Long thường đông kín thành viên bởi ai cũng học được bài học giá trị từ anh. Rất nhiều trong số đố đã áp dụng kiến thức này vào công việc kinh doanh và đạt kết quả đột phá ngay tại thời điểm học.

Phạm Thành Long luôn là tâm điểm của bất kỳ đâu anh đến

Phạm Thành Long đã trao nhiều giá trị cho cộng đồng nên anh xuất hiện ở đâu cũng được chào đón và kính trọng.

Xem thêm về anh tai đây: https://www.facebook.com/longguru

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.