Tư duy phát triển đội nhóm

Bất kể đội nhóm thành công nào cũng cần có tinh thần cao và kỷ luật tốt.
Bí quyết để tạo lên thành công cho đội nhóm là có một người Leader đủ tốt để dẫn dắt đội nhóm đi đến kết quả cao. Người Leader phải vì đội nhóm, lo cho đội nhóm, vì mục tiêu cuối cùng của đội nhóm.
Một đội nhóm thành công là đội nhóm có cùng mục tiêu và cùng nhau đi đến mục tiêu, vì vậy người leader cũng cần lựa chọn nhân tố tốt trong đội nhóm của mình.

Để bạn lãnh đạo được đội nhóm tốt thì phải thấu hiểu các điều kiện sau:

  • Biết đào tạo cho đội nhóm.
  • Truyền cảm hứng cho đội nhóm.
  • Tuyển dụng tốt, định hướng nhân sự tốt.
  • Hiểu các thành viên trong đội nhóm và giao đúng người đúng việc.
  • Kỹ năng giải quyết mọi vấn đề phải thật tốt và khéo léo.
  • Khơi dậy được ước mơ của thành viên trong đội nhóm, giúp họ nhìn rõ được mục tiêu của mình và vạch ra con đường để các thành viên đi theo cho tới khi họ đạt được mục tiêu qua từng giai đoạn.
  • Hết lòng vì các thành viên trong đội nhóm.
  • Làm gương tốt. Kỷ luật tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.